(NIEUW! ) Patiëntentevredenheid !!

In de periode september tot en met november 2016 hebben we bij Thuisverpleging Lemmens een heuse patiëntentevredenheidsenquête georganiseerd. Een samenvatting van deze resultaten kan je hier vinden.

We blijven echter continue bekommerd over de wensen van onze patiënten en hoe we die nóg meer kunnen verwezenlijken! De enquêtes zijn anoniem en worden op verschillende manieren afgenomen (papier, mail, telefonisch, huisbezoeken,…).

Als patiënt of mantelzorger hebt u de keuze om een papieren versie in te vullen (te verkrijgen via de verpleegkundigen) of u kan ook de enquête digitaal invullen via onderstaande link:

Online formulier tevredenheidsbevraging

We zijn ten alle tijden beschikbaar voor verdere vragen of opmerkingen.

Dit kan telefonisch 03 233 92 43 (vragen naar stafmedewerker Wouter Geerts)  of via mail w.geerts@ahvl.be